You will not be able to view this website in all its glory until you upgrade your browser to one that supports web standards.


Úvod arrow Další možnosti
Spiritual Response Therapy Tisk

SRT je metoda duchovního léčení, do kterého mne uvedl pan Robert E. Detzler z USA. Jedná se o velice hlubokou práci prostřednictvím Vyššího Já. Je to čistě duchovní metoda, a proto se vymyká všem běžným a známým metodám. Také témata, která se touto metodou dají vyřešit, přesahují možnosti i tak dobrých terapií, jako je hlubinná abreaktivní psychoterapie. Princip práce je velmi jednoduchý, ale pro člověka, který se s SRT nikdy nesetkal, zcela mimořádný. Pomocí kyvadla terapeut, naladěný na své Vyšší Já, testuje, jaké negativní energie, bloky, programy atp. působí problémy klienta. Objevují se zde stovky negativních záležitostí, mj. také prokletí, přísahy a sliby z minulých životů, programy v duši, které vznikly ještě před jejím stvořením, atp. Záběr metody SRT je opravdu nezvykle hluboký a široký.
 
HAP (Hlubinná abreaktivní psychoterapie) Tisk

Hlubinná abreaktivní psychoterapie je založena na znalosti fungování lidské paměti, psychiky i těla. Teorii HAP velmi dobře teoreticky propracoval ve svých dvou knihách Ing. Andrej Dragomirecký. Mnohé psychické a psychosomatické problémy tkví v tom, že člověk prožil v minulosti (a je prakticky jedno, jak byla ta minulost daleko - příčinu lze nalézt v pravěku i dále) stresující situaci, kdy byl v tzv. stavu zúženého vědomí. V takovém stavu se do paměti ukládá nejen situace sama, ale také všechny informace o stavu organismu. To může být bolest, třes, zima, bušení srdce atp. a z emocí strach, úlek, lítost i cokoliv dalšího. Kromě toho se ukládají i tzv. posthypnotické sugesce neboli postuláty, tj. vše, co člověk v daném stavu slyšel, na co myslel, atd. Všechny tyto stavy se opětovně vybavují v KAŽDÉ situaci, která nějak (i dost vzdáleně) připomíná původní událost. To je tzv. asociativní vlastnost paměti. A zde je kámen úrazu - původní události si vědomě nemusíme pamatovat, ale pokud dojde k tzv. restimulaci, čili k probuzení vzpomínky na nějakou událost, mysli i tělo si ji stále přehrává. Z toho pak pramení nevysvětlitelné psychosomatické problémy, které se objevují zdánlivě bez příčiny. Bohužel samy už neustoupí, ľádná "anti-restimulace" bez projití hlubinnou terapií sama od sebe nenastane. Kromě toho se také uvedené sugesce promítají do celého života člověka, aniž by byl jasný jejich zdroj nebo důvod takovýchto myšlenek. Příklad: "já to nezvládnu" nebo "teď je se mnou konec" atp. Je zřejmé, ľe s věkem člověka počet restimulovaných problémů roste a to má významný vliv na postupné zhoršování celkového zdravotního stavu.
Celý článek...
 
AURA - SOMA Tisk

Jsme barvy, které si volíme.
Vicky Wallová - autorka metody.
Kolem těla se rozprostírá barevná aura. Tohle viděla paní Vicky Wallová a tvrdila: " Když nám schází některá barva v auře, dochází k různým zdravotním, fyzickým, mentálním a duševním problémům v našem životě. Používala k nápravě 96 barevných flakónků - Balancí, 14. Pomaderů a 14. Kvintesencí. Tyto velice aromatické, energetické a duchovně silné esence, vyráběla paní Vicky Wallová z různých bylin, drahokamů, vody a olejů.
Celý článek...
 
Bachova květová terapie Tisk

Dr. Edward Bach, nar. 1886, zasvětil celý svůj život hledání léčebného systému, který by využíval přírodní prostředky. Od mládí byl přesvědčen, že takový způsob musí existovat. Systém 38 Bachových květových esencí pomáhá pří zvládnutí různých emocí, se kterými jsme denně konfrontováni - a které ovliv?ují život každého z nás.
Celý článek...