You will not be able to view this website in all its glory until you upgrade your browser to one that supports web standards.


Úvod arrow Činnost poradny
Samostatná témata poradny Tisk


Partnerské vztahy - téma se týká problematiky partnerství a jeho funkce jako takové. Mnoho klientů a klientek po rozchodu nebo rozvodu, si nepřeje už nikdy v životě potkat člověka s vlastnostmi, jaké měl jejich předešlý partner. Při dalším seznámení s novým partnerem zjistí, že i tento partner má ty vlastnosti, kvůli kterým se rozešli. Po zpracování tohoto problému, se klientům stávají zajímavé životní situace. Ideální příprava a převzetí zodpovědnosti za své partnerství. Téma je vhodné i pro mladé lidi, kteří se teprve rozhodují o svém dalším životě. Partneři a sexualita - pokračování tématu Partnerské vztahy, problematikou je partnerská sexualita. Mnoho manželství končí z důvodů sexuálních představ jednotlivých partnerů a jejich rozličného nahlížení na sexualitu. V této části se zabýváme veškerými problémy týkajícími se sexuality. (Zneužití, bolesti, zdravotní potíže, ztráta touhy, orientace) Zázrak stvoření - dokončení předešlých témat. Zabývá se přípravou partnerů a převzetím zodpovědnosti za vznik a vývoj dítěte. Zpracováním všech možných stresů a strachů vycházejících z momentu početí, těhotenství a porodu, přicházejí na svět klidné a spokojené děti. Já postižený - téma napsané hlavně pro rodiče a pracovníky s postiženými dětmi. V jakém emocionálním rozpoložení přistupujeme k postiženým dětem. Jak s nimi komunikujeme a jak se k nim chováme. Po zbavení se stresu a strachu dokážeme k postiženým (dětem) lépe přistupovat a motivovat je. Jméno tvé - téma vycházející z Etikoterapie. Naše jméno a příjmení nás denodenně provází naším životem. Jaký stres a osud se schovává za naším jménem a příjmením?