You will not be able to view this website in all its glory until you upgrade your browser to one that supports web standards.


Úvod arrow Kinezilogie

Co je to Kineziologie?

Metodu kineziologie vyvinul Dr. Goodheart v 60. letech našeho století. S využitím jeho koncepce v 70. letech Dr. John Thie sestavil knihu a učební materiál "Touch for Healt" (Dotyk pro zdraví). V 80. létech trojice lidí "Gordon Stokes (spoluzakladatel Touch for Health), Daniel Whiteside (odborník v genetice chování) a Candance Callaway (odbornice na mezilidské vztahy, metafyziku, parapsychologii a genetiku chování), vytvořila systém "Three in One Concepts" (Tři v jednom) metodu One Brain (Jednotného mozku).

Pomocí kineziologického svalového testu může vycvičený facilitátor jemně a přesně komunikovat s naším mozkem a najít energetické bloky v našem těle.

Náš mozek je jako obrovský počítač s ohromnou kapacitou, který zaznamenává vše od našeho početí do současnosti. Všechny naše úspěchy i neúspěchy. Vše, z čeho jsme měli strach a z čeho jsme prožívali jakékoliv deprese, které způsobují nežádoucí omezení v našem životě. Facilitátor tato omezení dokáže odstranit.

Mozek koordinuje činnost svalů a my víme, že po sdělení špatné zprávy svaly ochabnou. Můžeme tedy určité svaly použít jako praktický signalizátor centrálního nervového systému a zadat našemu biologickému počítači - mozku - vyhledávání stresové situace. Odpověď dostaneme v podobě svalového napětí. Negativní emoce sval oslabí a pozitivní ho zpevní.

Facilitátor pracuje na úrovni buněčné paměti, kde ovládá jednoznačné a nezkreslené informace. Pracuje především se svaly paží, propracuje se k potřebným informacím, odstra?uje jemnou, rychlou a účinnou metodou stresové situace. Náprava spočívá v jednoduchých pohybech, dotecích, světelném působení, kterými se obnovuje přerušený neurologický tok.

V rámci kineziologie se vyvinuly systémy, které psychologové, učitelé, vychovatelé, lékaři i laici po celém světě přijali do svého života a své práce. Takový systém je koncepce Three in One (Jednota těla, mysli a ducha) a v jejím rámci One Brain (Jednotný Mozek).