You will not be able to view this website in all its glory until you upgrade your browser to one that supports web standards.


Úvod arrow Jednotný mozek

Jednotný mozek

Systém One Brain (Jednotný mozek) je odvozen od ideální spolupráce obou našich mozkových hemisfér. Pravá mozková hemisféra má celostní neohraničené vnímání. Vnímá prostorovou, nikoliv časovou orientaci, je nositelkou uměleckých schopností a představivosti, nezná strach a nesoudí. Je mateřská. Levá mozková hemisféra analyzuje, logicky přemýšlí v detailech, je časově orientovaná, kontroluje, vynáší soudy a názorová přesvědčení. Je nositelkou mužské složky našeho já.

U většiny lidí je v převaze jedna mozková hemisféra, optimální je však spolupráce obou mozkových hemisfér. V levé hemisféře existuje oblast, zodpovědná za naše "přežití" (ve stresových situacích člověk reaguje nezměněně, podle principu "útěk" nebo "útok", stejně jako náš pradávný (pra)předek). Dokáže odpojit funkci předního mozku, který normálně udržuje člověka v přítomnosti a hledá možnost řešení. Ve stresu reaguje pouze na základě minulých zkušeností a uložená negativní informace se objeví ve formě energetického bloku. Místo toho,abychom jednali na základě volby a hledali nové cesty k řešení krizové situace, uvázneme s pocitem bezmocnosti při destruktivním jednání. Využijte možnosti vyrovnat se se všemi negativními programy - bloky,které byly do naší paměti uložené. Stačí mít chuť řešit své problémy právě touto jemnou a nenásilnou technikou, jakou Jednotný mozek je.

 

 

Možnosti jednotného mozku


Harmonizace potenciálu dítěte ve školním prostředí a náprava specifických poruch učení:
Odstra?ování mnoha jeho problémů vycházejících ze školního prostředí, nápravu dysfunkcí, projevujících se jako dyslexie (neschopnosti číst, psát), dysgrafie (problémy s kreslením, poruchy motoriky a koordinace oko - ruka), dysortografie (poruchy v rozlišování slabik, jejich délek, sykavek, vynechávání nebo přidávání písmen, přesmykování hlásek, slabik, osvojování si mluvnického učiva), dyskalkulie (neschopnosti: počítat atd.), dyssemie (neschopnost rozpoznat neverbální komunikaci), roztěkanosti, nesoustředěnosti, úzkosti, strachu, stresů a poruch vnímání, neschopnosti komunikovat, poruchy řeči, sluchová percepce (vnímání a reprodukce rytmu, sluchová analýza a syntéza mluveného slova), zraková percepce (vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní, zraková pamě» ), lateralita, orientace v prostoru, pravolevá orientace, hyperaktivity, atd...

Pomáhá řešit psychosomatické problémy:
Výkyvy nálady - astma - žaludeční vředy - vředy na dvanácterníku - poruchy trávení - bulimii - anorexii - obezitu - úzkostné stavy - závratě - poruchy spánku - častá nachlazení - zácpu - menstruační potíže - sexuální problémy - bolesti hlavy - migrénu - přecitlivělost na počasí - záněty kloubů - revmatismus - ochrnutí - tik - návaly pocení - píchání u srdce - vysoký nebo nízký krevní tlak -stahy či škubání na různých místech - tvrdošíjné kožní problémy - bolesti zad z neznámých důvodů, atd.

Zlepšuje:
Zbavuje strachu z podnikání, schopnosti komunikovat a vyniknout v podnikání, být přesvědčivým, nalézt motivaci a možné tvůrčí zlepšení k dosažení vlastních cílů, pochopení vlastních přirozených schopností, objevení vlastního tvůrčího potencionálu, sebeúctu, atd.

Odstra?uje:
Stres v současnosti, pracovní přepětí, fobie, závislosti, posedlosti, stresy způsobené prožitky v početí, porodu, dětství, dospívání i dospělosti, pocity úzkosti, trémy, nedostatku zájmu nebo vzdoru, duševní a fyzické problémy, atd.

K této problematice jsou zpracována tato témata:
Hojnost, Mimosmyslové vnímání ESP, Čekající kila, Žárlivost, Zneužití, Kreativní psaní, Uprostřed Já, Neschopnost se učit, Alergie, Odpouštění, Popírání, Nejhorší zvyk / Nejdelší lež, Barometr na těle, Starání se o sebe - postupy, jak se přirozeným způsobem zbavit uvedených problémů a jejich projevů.