You will not be able to view this website in all its glory until you upgrade your browser to one that supports web standards.


Úvod arrow Další možnosti arrow HAP (Hlubinná abreaktivní psychoterapie)
HAP (Hlubinná abreaktivní psychoterapie) Tisk

Hlubinná abreaktivní psychoterapie je založena na znalosti fungování lidské paměti, psychiky i těla. Teorii HAP velmi dobře teoreticky propracoval ve svých dvou knihách Ing. Andrej Dragomirecký. Mnohé psychické a psychosomatické problémy tkví v tom, že člověk prožil v minulosti (a je prakticky jedno, jak byla ta minulost daleko - příčinu lze nalézt v pravěku i dále) stresující situaci, kdy byl v tzv. stavu zúženého vědomí. V takovém stavu se do paměti ukládá nejen situace sama, ale také všechny informace o stavu organismu. To může být bolest, třes, zima, bušení srdce atp. a z emocí strach, úlek, lítost i cokoliv dalšího. Kromě toho se ukládají i tzv. posthypnotické sugesce neboli postuláty, tj. vše, co člověk v daném stavu slyšel, na co myslel, atd. Všechny tyto stavy se opětovně vybavují v KAŽDÉ situaci, která nějak (i dost vzdáleně) připomíná původní událost. To je tzv. asociativní vlastnost paměti. A zde je kámen úrazu - původní události si vědomě nemusíme pamatovat, ale pokud dojde k tzv. restimulaci, čili k probuzení vzpomínky na nějakou událost, mysli i tělo si ji stále přehrává. Z toho pak pramení nevysvětlitelné psychosomatické problémy, které se objevují zdánlivě bez příčiny. Bohužel samy už neustoupí, ľádná "anti-restimulace" bez projití hlubinnou terapií sama od sebe nenastane. Kromě toho se také uvedené sugesce promítají do celého života člověka, aniž by byl jasný jejich zdroj nebo důvod takovýchto myšlenek. Příklad: "já to nezvládnu" nebo "teď je se mnou konec" atp. Je zřejmé, ľe s věkem člověka počet restimulovaných problémů roste a to má významný vliv na postupné zhoršování celkového zdravotního stavu.
Příklady problému, které lze vyřešit prostřednictvím HAP
Partnerské vztahy; strachy; nespavost; dlouholeté migrény; odstranění návyku na alkohol a na marihuanu; ¨nejsem sám sebou;¨ obsedantní myšlenky; závislost na dětech, na partnerovi, na...; alergie na psy; strach ze smrti; strach o život; stresy; deprese; smutky; vnitřní napětí a pocit že nemá cenu žít; neschopnost se učit; tréma před konkurzem a přijímacími zkouškami; bolesti zad; stres kolem rozvodu; dlouholeté deprese po úmrtí blízké osoby; strach z jízdy autem; stres z úmrtí blízké osoby; strach z vos, žížal, brouků atp.; neustále se opakující sny po znásilnění v dětství; vztahy s rodiči; závislost na jídle, vyjídání ledničky; mentální anorexie; nikdo mě nemá rád; třes a nervozita z neznámých důvodů; nedostatek sebevědomí; touha ubližovat sobě nebo ostatním; problémy způsobené převtělenými dušemi; vliv černé magie; prokletí domu a člověka.
 
< Předch.   Další >