Samostatná témata poradny


Partnerské vztahy - téma se týká problematiky partnerství a jeho funkce jako takové. Mnoho klientů a klientek po rozchodu nebo rozvodu, si nepřeje už nikdy v životě potkat člověka s vlastnostmi, jaké měl jejich předešlý partner. Při dalším seznámení s novým partnerem zjistí, že i tento partner má ty vlastnosti, kvůli kterým se rozešli. Po zpracování tohoto problému, se klientům stávají zajímavé životní situace. Ideální příprava a převzetí zodpovědnosti za své partnerství. Téma je vhodné i pro mladé lidi, kteří se teprve rozhodují o svém dalším životě. Partneři a sexualita - pokračování tématu Partnerské vztahy, problematikou je partnerská sexualita. Mnoho manželství končí z důvodů sexuálních představ jednotlivých partnerů a jejich rozličného nahlížení na sexualitu. V této části se zabýváme veškerými problémy týkajícími se sexuality. (Zneužití, bolesti, zdravotní potíže, ztráta touhy, orientace) Zázrak stvoření - dokončení předešlých témat. Zabývá se přípravou partnerů a převzetím zodpovědnosti za vznik a vývoj dítěte. Zpracováním všech možných stresů a strachů vycházejících z momentu početí, těhotenství a porodu, přicházejí na svět klidné a spokojené děti. Já postižený - téma napsané hlavně pro rodiče a pracovníky s postiženými dětmi. V jakém emocionálním rozpoložení přistupujeme k postiženým dětem. Jak s nimi komunikujeme a jak se k nim chováme. Po zbavení se stresu a strachu dokážeme k postiženým (dětem) lépe přistupovat a motivovat je. Jméno tvé - téma vycházející z Etikoterapie. Naše jméno a příjmení nás denodenně provází naším životem. Jaký stres a osud se schovává za naším jménem a příjmením?