Spiritual Response Therapy

SRT je metoda duchovního léčení, do kterého mne uvedl pan Robert E. Detzler z USA. Jedná se o velice hlubokou práci prostřednictvím Vyššího Já. Je to čistě duchovní metoda, a proto se vymyká všem běžným a známým metodám. Také témata, která se touto metodou dají vyřešit, přesahují možnosti i tak dobrých terapií, jako je hlubinná abreaktivní psychoterapie. Princip práce je velmi jednoduchý, ale pro člověka, který se s SRT nikdy nesetkal, zcela mimořádný. Pomocí kyvadla terapeut, naladěný na své Vyšší Já, testuje, jaké negativní energie, bloky, programy atp. působí problémy klienta. Objevují se zde stovky negativních záležitostí, mj. také prokletí, přísahy a sliby z minulých životů, programy v duši, které vznikly ještě před jejím stvořením, atp. Záběr metody SRT je opravdu nezvykle hluboký a široký.